Gizlilik ilkesi

1. Bir bakışta veri koruması

Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna ilişkin basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir veridir. Veri koruma konusunda detaylı bilgiye bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda yer verilebilir.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgileri, bu veri koruma beyanındaki "Sorumlu kuruluş hakkında bildirim" bölümünde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl toplarız?

Bir yandan verileriniz bize sağlanarak toplanır. Bu, .B için ilgili kişi formuna girdiğiniz veriler olabilir.  Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ederken otomatik olarak veya izninizden sonra toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (e.B İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa erişim zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sağlanmasını sağlamak için toplanır. Kullanıcı davranışınızı çözümlemek için başka veriler de kullanılabilir. Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz? 3/ 10 kayıtlı kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz.

Ayrıca, yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programlarıyla yapılır. Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

 

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici Barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (hoster) tarafından barındırılıyor. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler barındırıcının sunucularında saklanır. Bunlar IP adreslerini, iletişim isteklerini, meta ve iletişim verilerini, sözleşme verilerini, iletişim verilerini, adları, web sitesi erişimlerini ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verileri içerebilir. Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 para. 1 lit.b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır (Madde 6 para. 1 lit. f GDPR). Ev sahibimiz verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işler ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip eder.

Aşağıdaki barındırıcıyı kullanıyoruz:

Ev sahibi Avrupa GmbH
Hansestrasse 111
51149 Köln

Sipariş işleme sözleşmesinin yapılması Veri koruma uyumlu işlemeyi sağlamak için ev sahibimizle sipariş işleme sözleşmesi yaptık.

 

3. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Gizlilik

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz. Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu 4/ 10 Gizlilik Politikası, hangi verileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığını açıklar. İnternetteki veri iletiminin (e.B. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam bir şekilde korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Krieger & daha kötü Gesundheitsmanagement GbR
Schönhauser Allee 46A
10437 Berlin, 10437
Telefon: +49 (0)30 43659150
E-posta: datenschutz@buergertest-berlin.de

Sorumlu organ, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına (e.B adları, e-posta adresleri vb.) tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama dönemi

Bu veri koruma beyanında daha spesifik bir depolama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar bizimle kalacaktır. Meşru bir silme talebinde bulunmanız veya veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal ederseniz, kişisel verilerinizi depolamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadıkça (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri.B) verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler silindikten sonra gerçekleşir.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, web sitemiz ABD'de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını entegre eder. Bu araçlar etkinse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilir hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğine dikkat çekmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, bir veri konusu olarak kişisel verileri siz olmadan güvenlik yetkililerine teslim etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (e.B gizli servisler) verilerinizi gözetim amacıyla ABD sunucularında işlediği, değerlendirdidiği ve kalıcı olarak sakladığı göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işlemeye verdiğiniz onayı iptal etme

Birçok veri işleme işlemi yalnızca açık rızanızla mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplanmasına itiraz etme ve pazarlamayı yönlendirme hakkı (Md. 21 GDPR)

VERI IŞLEME ESAS ISE, 6 PARA. 1 LIT. E VEYA F GDPR, KIŞISEL VERILERINIZIN ÖZEL 5 / 10 DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTIRAZ EDERSENIZ, ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERINIZI GEÇERSIZ KILAN IŞLEME VEYA YASAL TALEPLERIN OLUŞTURULMASI, KULLANILMASI VEYA SAVUNULMASI IÇIN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEZSEK (MADDE 21 (1) GDPR UYARINCA ITIRAZ) ILGILI KIŞISEL VERILERINIZI IŞLEMEYECEĞIZ. KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENMIŞSE, SÖZ KONUSU REKLAM AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE HERHANGI BIR ZAMANDA ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA ILIŞKILI OLDUĞU SÜRECE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. İTIRAZ EDERSENIZ, KIŞISEL VERILERINIZ ARTIK DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (21 PARA. 2 GDPR'NIN RESMI UYARINCA ITIRAZ).

Yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri özneleri, özellikle üye devlette, alışılmış ikametgahlarının, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerde bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, başka herhangi bir idari veya adli çözüme halel getirmeksizindir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim ettiğimiz bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde gerçekleşir.

SSL veya TLS şifrelemesi

Bu site, güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı hattınızdaki kilit sembolü ile tanıyabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında herhangi bir zamanda bilgi verme ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Bizim hakkımızda saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Denetim süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışıysa/yasa dışıysa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri kullanmak, savunmak veya iddia etmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmek yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir dengelenmelidir. Kimin çıkarlarının geçerli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya Üye Bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

 

4. Bu web sitesinde veri toplama

Kurabiye

İnternet sayfalarımızda "çerezler" adı verilir. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermemektedir. Bunlar, bir oturum süresince cihazınızda geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda saklanır. Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde (üçüncü taraf çerezleri) üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de cihazınızda saklanabilir. Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler.B) kullanmamızı sağlar. Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlar olmadan çalışmaz (örneğin.B alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır. Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya sizin istediğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, e.B. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek için gerekli olan çerezler (e.B. web kitlesini ölçmek için çerezler) Başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, 6 para. 1 lit. f GDPR esas alınarak saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş sağlanması için çerezlerin depolanmasını meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanmasına izin istendiği takdirde, söz konusu çerezlerin saklanması yalnızca bu onay temelinde gerçekleşir (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Tarayıcınızı çerezlerin ayarı hakkında bilgilendirilecek ve çerezlere yalnızca bireysel durumlarda izin olacak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünün hariç tutabileceği ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakma bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir. Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanıldığı sürece, bu veri koruma beyanı bağlamında sizi ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı isteyeceğiz.

Temas

Bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi ve takip soruları durumunda bizimmiz tarafından saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız. Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacınız artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmez. E-posta, telefon veya faks yoluyla istekte bulunun

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (ad, istek) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işlemek amacıyla bizimmiz tarafından saklanır ve işlenir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız. Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR .b 6 para. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize dayanmaktadır (Md. 6 para. 1 lit. f GDPR) veya bu talep edilmişse sizin rızanıza (Md. 6 para. 1 lit. a GDPR). İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, silmemizi, depolama izninizi iptal etmemizi veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığını (e.B. talebiniz işlendikten sonra) talep edene kadar bizimle kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – etkilenmez. 

 

5. Analiz araçları ve reklamcılık

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisi'ne kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistik araçlarını ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Tag Manager'ın kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Sadece entegre edilmiş araçları yönetmek ve oynatmak için kullanılır. Ancak Google Tag Manager, Google'ın ABD'deki ana şirketine de aktarılabilen IP adresinizi toplar.

Google Tag Manager kullanımı, Gdpr. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir çıkara sahiptir. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Burada, web sitesi operatörü .B sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde özetlenebilir.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör.B çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme devletlerinde kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'in bir parçası olarak iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kullanıcı verilerinin Google Analytics tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sipariş işleme

Sipariş işleme için Google ile bir sözleşme yaptık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.

Google Analytics E-ticaret Takibi

Bu web sitesi Google Analytics'in "e-ticaret izleme" işlevini kullanır. Web sitesi operatörü, e-ticaret takibi sayesinde web sitesi ziyaretçilerinin satın alma davranışlarını analiz ederek online pazarlama kampanyalarını geliştirebilir. Bu, verilen siparişler, ortalama sipariş değerleri, kargo maliyetleri ve bir ürünün görünümden satın alma süresi gibi bilgileri toplar. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir işlem kimliği altında özetlenebilir.

Depolama dönemi

Google tarafından saklanan ve çerezlere, kullanıcı kimliklerine (e.B. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimliklerine (e.B. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı olan kullanıcı ve olay düzeyindeki veriler 14 ay sonra anonimleştirilecek veya silinecektir. Ayrıntılara aşağıdaki bağlantının altında ulaşabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Web sitesi operatörü Google Ads'i kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimleri girdiğinde (anahtar kelime hedefleme) Reklamları Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde görüntülememizi sağlar. Ayrıca, hedeflenen reklamlar Google'ın mevcut kullanıcı verilerine (e.B konum verileri ve ilgi alanları) (hedef grup hedeflemesi) dayanarak görüntülenebilir. Bir web sitesi operatörü olarak, örneğin reklamlarımızın görüntülenmesine hangi arama terimlerinin yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Google Ads, Gdpr. 6 para. 1 lit. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlama konusunda meşru bir çıkara sahiptir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme'i kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm izleme yardımıyla, Google ve kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tanıyabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüştürme istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya karşılaştırılabilir tanıma teknolojilerini kullanır.

Google Dönüşüm İzleme'nin kullanımı, Gdpr.'nin 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etmekle meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 

WordPress İstatistikleri

Bu web sitesi, ziyaretçi erişimini istatistiksel olarak değerlendirmek için "WordPress istatistiklerini" kullanır. Sağlayıcı Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, ABD'dir. WordPress Statistics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (ör.B çerezler veya cihaz parmak izi). WordPress istatistik analizi için kayıt, diğer şeylerin yanı sıra, günlük dosyaları (yönlendiren, IP adresi, tarayıcı, vb.), web sitesi ziyaretçilerinin kökeni (ülke, şehir) ve sitede hangi eylemleri yaptıkları (e.B tıklamalar, görünümler, indirmeler). Bu web sitesinin kullanımı hakkında bu şekilde toplanan bilgiler ABD'deki sunucularda saklanır. IP adresiniz işlemden sonra ve depolamadan önce anonim hale getirilir. Bu analiz aracının kullanımı, Gdpr. 6 para. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışının anonim analizine meşru bir ilgiye sahiptir. İlgili bir onay isteilmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin .B), işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

 

6. Eklentiler ve Araçlar

Google Haritalar

Bu site harita hizmeti Google Haritalar'ı kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır. Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmek gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse Google, yazı tiplerinin tekdüze görüntülenmesi amacıyla Google Web Fontları'nı kullanabilir. Google Haritalar'ı aradığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Google Haritalar'ın kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin kolay bulunabilirliği yararınadır. Bu, 6 para. 1 lit. f GDPR anlamı içinde meşru bir çıkar teşkil eder. karşılık gelen bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Gdpr. onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Kaynak: eRecht24